Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΤΑ (ΔΙΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΝΙΑΤΩΝ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΑΚΙ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 »

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top