Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 €

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 13/9/2021 ημέρα Δευτέρα.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 15/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top