ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμού: 524.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α.)
CPV:45233141-9.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_155935_06052022_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top