ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΕΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΡΟΙΤΣΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ.”

Προϋπολογισμού:70.000,00 € (με το  Φ.Π.Α.),

CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων

ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡ ΣΧΕΔΙΟ 16257

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_ROITSA_S

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 70000

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top