ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 20 ΚΑΡΒΕΛΑΣ – ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΠΟ 9ο ΧΛΜ. ΕΠ.Ο. ΓΥΘΕΙΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ».

Προϋπολογισμού: 887.096,77 € (πλέον Φ.Π.Α.),

CPV:45233141-9

9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_192301_6Ε3Δ7Λ1-5ΓΙ_22PROC011505139

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top