ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ 23 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΚΚΑΛΑ-ΛΑΓΙΑ-ΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ 13 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΑΝΟΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

Προϋπολογισμού:  177.419,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός CPV : 45233141-9   Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΠ. Ο. 23 & 13

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top