ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Προϋπολογισμού:  483.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός CPV : 45233141-9   Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών

ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡ ΣΧΕΔΙΟ 16051

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΑΔΑΜ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top