ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΆΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ»

Προϋπολογισμού:  1.008.064,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός CPV : 45233141-9  

Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΆΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top