ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΠ.Ο.19 ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο.39 ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.26 ΓΥΘΕΙΟ – ΣΚΑΛΑ ».

Προϋπολογισμού: 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233141-9.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 192295

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top