ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ 19 ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘ.ΟΔΟ 39 ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ – ΓΥΘΕΙΟΥ)»

Προϋπολογισμός 564.516,13 € (πλέον Φ.Π.Α.),
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€
CPV:45233141-9.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠ Ο 19_ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΥΘΕΙΟ_για ανάρτηση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top