ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Προϋπολογισμού:  149.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κωδικός CPV : 45233141-9  

Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών

09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9ΤΧΥ7Λ1-Ω5Δ_23PROC013055820

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top