ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :  “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ”, με προϋπολογισμό 295.000,00 €.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195788

espd-request-kirillos
ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΨΡΖΙ7Λ1-97Ζ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top