Search
Close this search box.

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Χρόνος ανάγνωσης:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (CPV: 31216100-4-Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας και 31320000-5-Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. 20% (Διανομαρχιακά Έργα) έτους 2023 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρ. έργου: Ε.Φ. 071-ΚΑΕ 9781.0003.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ.α ηλ. διαγωνισμού: 201143).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Τ1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_23PROC013208259

Περίληψη Διακήρυξης_6ΦΞΕ7Λ1-9ΦΒ_ds

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_ds

ΕΕΕΣ_ds

ΕΕΕΣ

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top