Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ (Υ14) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΙΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΑΛΙΩΤΗ ΝΟ1» Π.Ε. Αργολίδας

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ (Υ14) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΙΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΑΛΙΩΤΗ Ο1», 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ (Υ14) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΑΛΙΩΤΗ Νο1», Π/Υ: 2.195.419,81€, ΠΙΣΤ.: 2023ΣΕ08210015«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ: 0036153473

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top