ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ – ΑΡΝΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ (ΑΙΓΙΕΣ) – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΚΟΝΑΚΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΣ – ΜΥΡΣΙΝΗ»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top