Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος παροχής 8000 m3 και ομαλού εκκινητή στο κεντρικό αντλιοστάσιο Αναβάλου (Κιβερι) Ν. Αργολίδας

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020:  0036158072

Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top