Διακήρυξη Π.Ε. Λακωνίας για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 96766

Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος , μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών  καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 164.112,90€ χωρίς ΦΠΑ  (203.500,00 € με ΦΠΑ),με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (σε μορφή word)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top