Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής (ανακατασκευασμένων και νέων) και αδειών λογισμικού στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ΠΕ Κορινθίας (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:104838)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής (ανακατασκευασμένων και νέων) και αδειών λογισμικού στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της ΠΕ Κορινθίας (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:104838)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top