Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ