ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 7η τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 17-4-2019 και ώρα 3.30μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17-4-2019