Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου, για την υποβολή προτάσεων που αφορούν παρεμβάσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και με δικαιούχο τον Δήμο Καλαμάτας.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 16 Αυγούστου και τελειώνει την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα υλοποιηθούν έργα ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων λειτουργικής αναβάθμισής του και ανάδειξης της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Συνοπτικά, δράση στοχεύει:

  • Στην ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας.
  • Στη βελτίωση τόσο της εικόνας όσο και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου.
  • Στη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου.
  • Στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
  • Στην τουριστική αξιοποίηση και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.
  • Στην υλοποίηση πολιτιστικών διαδρομών (ιστορικών, θεματικών, κλπ).
  • Στη δημιουργία και εμπέδωση “καλών πρακτικών” που θα συμβάλουν στην από κοινού με τους ιδιώτες/επιχειρήσεις προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και της ταυτότητας της περιοχής.
  • Στην ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.

 

 

Την σχετική πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top