Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την πρόσκληση ΠΕΛ114 με τίτλο “Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας” στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014 – 2020. Η προκηρυχθείσα δράση, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υπηρεσιακή μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη λειτουργιών Περιφερειακού Μηχανισμού είναι το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι το σύνολο του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απασχολούμενοι, αλλά και άνεργοι.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά αύριο Παρασκευή 12 Νοεμβρίου και λήγει την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021.

Οι στόχοι της λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αφορούν στα εξής:

  • Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
  • Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
  • Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας,
  • Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων,
  • Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

 

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.eydpelop.gr και www.espa.gr.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top