Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της

Φυσικό αέριο

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόσκληση που υπέγραψε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων για την δημιουργία / κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η πρόσκληση, η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 6.000.000 ευρώ, αφορά ειδικότερα στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε δύο αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Αργος και το Ναύπλιο.

Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την διασύνδεση των δικτύων διανομής με το ΕΣΦΑ για τις πόλεις του Αργους και του Ναυπλίου.

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται σε υποδομές που στοχεύουν στη χρήση καθαρότερων και οικονομικότερων πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, έχοντας άμεση σύνδεση με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας, ενώ παράλληλα και πρωτίστως, η χρήση του φυσικού αερίου, ως πηγή οικονομικής και πιο καθαρής ενέργειας, είναι εθνική προτεραιότητα, κατά το ενδιάμεσο στάδιο έναρξης της εφαρμογής του Green Deal, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

Στις δαπάνες του έργου περιλαμβάνονται και οι υπόλοιπες υποδομές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των δικτύων, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο, περί εγκαταστάσεων και λειτουργίας υποδομών φυσικού αερίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (http://logon.ops.gr/) από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, στις 8 το πρωί, μέχρι και την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, στις 2 το μεσημέρι.

 

 

Την πλήρη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

Πρόσκληση ΩΧΖΔ7Λ1-ΕΛΘ-ΠΕΛ113

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top