Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Η ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελεί το αντικείμενο της προϋπολογισμού 500.000 ευρώ πρόσκλησης που δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ 204 – 2020.

Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αφορά στη σύσταση και λειτουργία του πιο πάνω μηχανισμού ως επιχειρησιακής μονάδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Στόχος της δράσης είναι η διοικητική και επιστημονική ενδυνάμωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα -δηλαδή την αντικειμενική βάση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνοπτικά, οι στόχοι της λειτουργίας του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας αφορούν στα εξής:

  • Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
  • Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,
  • Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας,
  • Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων,
  • Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι το σύνολο του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (απασχολούμενοι, άνεργοι). Η υπηρεσιακή μονάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών είναι το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας της Διεύθυνσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού που υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση.

 

 

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.eydpelop.gr και www.espa.gr, αλλά και εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΘΑΓ7Λ1-Ε5Π

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top