Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» Π.Ε. Αργολίδας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αργολίδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», ότι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και του ΥΠΑΑ&Τ www.αgrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr έχει αναρτηθεί η υπ. Αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/5/2021 έως και 15/7/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top