Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής από τους παρακάτω συνδέσμους :

Αίτηση Συμμετοχής έκθεση Τεγέας

Πρόσκληση Έκθεση Τεγέας