Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Πρόσκληση Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019

Αίτηση Συμμετοχής έκθεση οικοδομη