Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εφαρμογών μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για την εκτέλεση εφαρμογών μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής

Ενότητας Λακωνίας, στο πλαίσιο προληπτικών λόγων Δημόσιας Υγείας

–  Προϋπολογισμός: 1.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

–  CPV : 90921000-9

–  Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

–  Προθεσμία υποβολής προσφορών έως        12   / 10    /2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top