Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων και αντικατάστασής τους με λαμπτήρες LED

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά (σε έντυπη μορφή), με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρουμένων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 53, παρ.3α, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), για την παροχή υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων και αντικατάστασής τους με λαμπτήρες LED στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Έδρας και της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top