Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.711,44 € με Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.711,44 € με Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 24-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.  

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top