ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για προμήθεια δύο (2) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 4072 Κ.Α.Ε. 1713.0001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας οικ. έτους 2021.

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ:

ΠΕΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΑ)-2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top