Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά, με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρουμένων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 53, παρ.3α, του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), για την προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του αρ. 8 του Ν. 4850/2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εκτιμώμενη αξία έως 31.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top