Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την Π.Ε. Λακωνίας για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.931,23 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Π Ε Ε ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Π Ε Ε ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (σε μορφή word)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top