Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και εκπόνησης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top