«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες, συρταριέρες, ραφιέρες και υποπόδια) για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, καθώς και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του νομού Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top