Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 11/2020)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top