«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών, για τον εξοπλισμό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top