ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε.Λακωνίας, προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της αξίας και τον δικαστικό προσδιορισμό προσωρινής τιμής
μονάδας απαλλοτριωμένων ακινήτων, προτίθεται να αναθέσει σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή υπηρεσίες εκτίμησης αξίας
απαλλοτριωμένων ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.7 Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), για τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την
κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΝ ΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ» από χθ 0+200 ως χθ 9+278 [Κωδικός Πράξης
ΟΠΣ:304012], στα πλαίσια συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης [ΦΕΚ 34/ΑΑΠΘ/2011] εδαφικής έκτασης 166.299,40 τ.μ. κείμενης στο νυν
δήμο Σπάρτης Λακωνίας (τέως δ.δ.Κλαδά δ.Σπάρτης και δ.δ.Σελλασίας και Βουτιάνων τέως δ.δ.Οινούντος Λακωνίας)

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top