Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανεξάρτητο εκτιμητή Π.Ε. Αργολίδας (Ορθή Επανάληψη)

Απευθύνουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του αρθ.2 του ν.2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την απαλλοτρίωση οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού 19Α, στο τμήμα από τη θέση «Εκκλησιαστικά» μέχρι τον ισόπεδο κόμβο σύνδεσης με το τμήμα «Τίρυνθα-Αγ.Ελεούσα».
Προεκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται το ποσό των 24.676,00 € (αξία χωρίς ΦΠΑ 19.900,00 €).
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος με τη συνολικά πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δείτε την πρόσκληση (Ορθή Επανάληψη)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top