Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Ε.Π. “Αλιεία και Θάλασσα”

Δημοσιοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς να εντάξουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020” και συγκεκριμένα στην προτεραιότητα 4 “Αύξηση της απασχόλησης και εδαφικής συνοχής”, έργα που αφορούν “δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και αλιευτικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η προκήρυξη με το σύνολο των παραρτημάτων της βρίσκεται αναρτημένη  στην ιστοσελίδα της “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας” (www.anmess.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63.1 – CLLD.18- «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top