Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το Περιφερειακό Συμβούλιο της 22-7-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 22-7-2019