Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενισχύσεων νέων γεωργών

Με σχετική ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021  -2022 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Γι’ αυτό τον σκοπό προβλέπεται η ενίσχυση νέων γεωργών, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και θα είναι βιώσιμες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2021.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 420.000.000 ευρώ και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατανέμονται πιστώσεις ύψους 39.500.000 ευρώ. Η ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης  και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Περιλαμβάνεται επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην προκήρυξη του μέτρου, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία δε, μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους  και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top