Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση 11-11-2019 Περ. Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση 11-11-2019 Περ. Συμβουλίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 11-11-2019

Scroll to Top