ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη ΔΡΑΣΗ 4.1.2. “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

 

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ:

Πρόσκληση 4.1.2 (ΑΔΑ ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top