Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» – Π.Ε. Αργολίδας

Πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στα πλαίσια του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

Δείτε το Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ του Μέτρου 3.1.9.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top