Πρόσκληση υποβολής προσφορών ΙΚΤΕΟ

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ε. Κορινθίας προτίθεται να αναθέσει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με τη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης. Για το λόγο αυτό καλούμε τα ενδιαφερόμενα ιδιωτικά ΚΤΕΟ του Ν. Κορινθίας να υποβάλλουν έντυπες πρωτότυπες προσφορές για τους κάτωθι αναφερόμενους ελέγχους έως τις 08-04-2022 και ώρα 14:00μ.μ. στο (γραφείο 22).

  1. Περιοδικός έλεγχος για 2 ( δύο ) επιβατικά αυτοκίνητα.
  2. Κάρτα Καυσαερίων για 3 ( τρία ) επιβατικά αυτοκίνητα.
  3. Περιοδικός έλεγχος για 1 ( ένα ) επιβατικό αυτοκίνητο τύπου τζιπ.
  4. Περιοδικό έλεγχο για 1 ( ένα ) αγροτικό αυτοκίνητο.
  5. Κάρτα Καυσαερίων για 1 ( ένα ) αγροτικό αυτοκίνητο.

Δείτε το έγγραφο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ Κ.Τ.Ε.Ο. 2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top