Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων της Π.Ε.Κορινθίας

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ε. Κορινθίας προτίθεται να αναθέσει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού με τη διαδικασία απ΄ ευθείας ανάθεσης. Για το λόγο αυτό καλούμε τα ενδιαφερόμενα ιδιωτικά ΚΤΕΟ του Ν. Κορινθίας να υποβάλλουν έντυπες πρωτότυπες προσφορές για τους κάτωθι αναφερόμενους ελέγχους έως τις 01-04-2021 και ώρα 14: 30 μ.μ. στο ( γραφείο 22).
1. Περιοδικός έλεγχος για 2 ( δύο ) επιβατικά αυτοκίνητα.
2. Κάρτα Καυσαερίων για 3( τρία ) επιβατικά αυτοκίνητα.
3. Κάρτα Καυσαερίων για 1 ( ένα ) επιβατικό αυτοκίνητο τύπου τζιπ.
4. Περιοδικό έλεγχο για 1 ( ένα ) αγροτικό αυτοκίνητο.
5. Κάρτα Καυσαερίων για ( 1 ) αγροτικό αυτοκίνητο.

Δείτε την ανακοίνωση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top