Πρόσκληση υποβολής προσφορών της Π.Ε. Λακωνίας για την ανάληψη του έργου της διεκπεραίωσης των ταχυμεταφορών των υπηρεσιών

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ανάληψη του έργου της διεκπεραίωσης των ταχυμεταφορών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, για ένα έτος, ήτοι από 21-8-2019 έως 21-8-2020 με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας, μέχρι την 5-8-2019 και ώρα 14:30 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top