Πρόσκληση για την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 8-5-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 8-5-2019