Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/06/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 π.μ.

Scroll to Top